Filmpjes
Zoek filmpje

Overzicht
Groepen en teksten
Nederlandse Concordante Vertaling (NCV)
Gecombineerde teksten
Commentaar
Structuren
Vertalingen vergelijken
Snelmenu
Zoeken - algemeen
Zoeken - meerdere woorden per vers
Zoeken - volledig scherm
Zoeken - resultaten in grafiek
Versverwijzingen
Concordante Griekse Tekst (CGT)
Westminster Leningrad Codex (WLC)
Septuagint (LXX)
Mobiele apparaten
Overzicht

Is dit de eerste keer dat je de studiewebsite bezoekt? Of gebruik je hem al, maar wil je graag een beter idee krijgen van alle mogelijkheden? Bovenstaand filmpje geeft een overzicht van de mogelijkheden van de website. Wil je een specifieke functie in meer detail bestuderen? Klik dan op 'Zoek filmpje' en zoek naar de functie die je wilt bekijken.
Groepen en teksten

In de nieuwe versie van de website is er een hoop veranderd. Zo kan je nu meerdere teksten naast elkaar openen die allemaal parallel aan elkaar lopen. Daarnaast kan je teksten nog indelen in groepen, zodat je ook naast elkaar teksten op verschillende plekken in de bijbel kan openen. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
NCV

Naast dat je de Nederlandse Concordante Vertaling gewoon kan openen en lezen, zijn er nog meer mogelijkheden. Zo kun je op woorden klikken voor meer informatie, over woorden heengaan zodat je in een parallel lopend interlineair kunt zien van welk woord uit de grondtekst het komt en kun je de tekst aanpassen met instellingen en doorzoeken. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Gecombineerde teksten

Sommige van de teksten die je kunt openen, bevatten niet de hele Bijbel. Hoe gaat dat dan als je zo'n tekst geopend hebt en je gaat naar een plaats in de Bijbel die helemaal niet in de tekst zit? Dan zie je niets. Om dat te voorkomen bestaan er gecombineerde teksten. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Commentaar

Een Bijbelvers is niet altijd meteen duidelijk. Dan kan een commentaar vaak helpen. Of juist als je dieper wilt gaan. Nu is het mogelijk commentaren parallel te laten lopen aan je tekst. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Structuren

In dit filmpje worden de functies van de structuren bekeken. Omdat de Bijbel God-geademd is, moet er ook wel een bijzondere structuur in zitten. Kijken naar de structuur kan soms helpen door moeilijke passages te linken uit andere delen uit de brief. Nu kan je structuren openen die meelopen met de al geopende tekst. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Vertalingen vergelijken

Soms wil je vooral je op een enkel vers focussen en daar zoveel mogelijk vertalingen van openen. Dit kan met de module 'vertalingen vergelijken'. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Snelmenu

In het snelmenu kun je snel en overzichtelijk een aantal functies terugvinden en, de naam zegt het al, snel openen. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Zoeken - algemeen

Als je dieper in de Bijbel wilt duiken en echt weten wat bepaalde woorden betekent, dan moet je zoeken waar dit woord allemaal voorkomt. Dit kan! Je kunt alle Bijbelvertalingen doorzoeken op woorden die wel of juist niet in een vers voorkomen. Maar er is nog veel meer mogelijk: ook het interlineair kun je doorzoeken. Kijk dit filmpje voor een introdutie in de zoekmogelijkheden.
Zoeken - meerdere woorden per vers

Naast het gewone zoeken, gaan de mogelijkheden voor het doorzoeken van interlineair nog verder. Je kunt ook verschillende condities opgeven voor twee of meer woorden per vers, en op welke afstand die woorden van elkaar moeten staan, en meer. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Zoeken - zoeken op volledig scherm

Als je een klein scherm hebt of al heel veel teksten geopend hebt en niet zoveel ruimte meer hebt, is nog een extra module openen voor het zoeken niet handig of zelfs niet mogelijk. Of je wilt gewoon zoeken zonder afleiding van wat je verder al geopend heb. Daarom kun je ook zoeken op het 'voledige scherm'. Dan wordt alles wat je geopend hebt even verborgen en opent zich een groot zoekscherm. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Zoeken - resultaten in grafieken weergeven

Soms zeggen getallen alleen je niet zo veel. Als je nu wilt weten hoe een woord is verspreid door de Bijbel, dan is de mogelijkheid om grafieken te maken van de zoekresultaten daar de aangewezen functie voor. Zo kun je zien of misschien een woord alleen bij Paulus voorkomt, of juist niet. Daarnaast kun je de grafiek per boek of per hoofdstuk laten tellen, absoluut of relatief de resultaten weergeven. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Versverwijzingen

De beste manier om te kijken wat een vers betekent, is om dat vers uit te laten leggen door de Bijbel zelf. Hoe kan dat dan? Door te kijken naar andere plekken in de Bijbel die over hetzelfde onderwerp gaan. Hiervoor zijn versverwijzingen. Maar die laten je niet alleen die andere plek in de Bijbel zien, er zitten wat extra mogelijkheden in. Je kunt vergelijken in vewrtaling of in de grondtekst. En als je vergelijkt in de grondtekst en met je muis over de woorden heen gaat, dan wordt automatisch gezocht waar in het andere vers dit woord of zelfs woordencombinaties voorkomen en weergegeven. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
CGT

Als je echt wilt weten wat er staat in het NT, dan kom je niet dichterbij dan met het bestuderen van de grondtekst, de Concordante Griekse Tekst. Maar naast het Grieks kun je nog meer weergeven: strongnummers, letterlijke vertaling van het woord, stamvorm van het woord, parsing en meer. Ook kun je op woorden klikken voor meer informatie en met je muis over woorden heengaan om te zien welk woord uit de vertaling erbij hoort. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
WLC

De Westminster Leningrad Codex is de Hebreeuwse tekst waarop de meeste vertalingen van het OT zijn gebaseerd. Naast gewoon het Hebreeuws lezen, kun je ook op woorden klikken voor meer informatie en over een woord heengaan met je muis om te kijken hoe de Septuagint dit vertaald. Daarnaast kun je onderzoeken welk Grieks woord er bij welk Hebreeuws woord past. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
LXX

De Septuagint is de oudste vertaling van de Hebreeuwse tekst in het Grieks, en kan heel waardevol zijn voor studie naar het OT en de verbinding tussen Griekse en Hebreeuwse woorden. Naast gewoon het Grieks lezen, kun je ook op woorden klikken voor meer informatie en over een woord heengaan met je muis om te kijken hoe de Septuagint dit vertaald. Daarnaast kun je onderzoeken welk Grieks woord er bij welk Hebreeuws woord past. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.
Mobiele apparaten

Sommige functies van de website zijn werken als je ergens met je muis overheen gaat. Dit gaat lastig op mobiele apparaten. Daarom werken sommige functies op mobiele apparaten net iets anders. Wil je weten hoe je hier het meeste uithaalt? Kijk het filmpje.

Volgende filmpje
Vorige filmpje