Privacy
De NCV Bijbelstudie app slaat enkele instellingen en gegevens lokaal op om te kunnen werken. Deze gegevens worden niet gedeeld met de server of verstrekt aan derden. Wel wordt geregistreerd wanneer een gebruiker een webpagina bezoekt, een tekst download of notities gesynchorniseerd, om een beeld van het gebruik te krijgen. Ook deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.